Institutul de Educatie Continua - Site Oficial
RSS-Informatii_Generale Verificat pe feedvalidator.org
Prima
Pagina
Istoric
IEC
Atestari
/
Acreditari
Directii
de
cercetare
Directii
de
formare
Programe
de
cercetare
Manifestari
stiintifice
PublicatiiPlatforma
MEDIAEC
Centrul
de
evaluare
ContactForumGalerie
Foto
Harta
Site

Noutati
Simpozionul National ”MANUALUL DIGITAL SI AUXILIARELE LUI”

The Fifth International Conference on Adult Education, 25th - 28th of April 2018, Iasi, Romania

The Fourth International Conference on Adult Education, 27th - 30th of April 2014, Iasi, Romania

Simpozionul international DIMENSIUNEA SPIRITUALA A DREPTURILOR OMULUI. Iasi, 4-6 noiembrie 2012

Spring 2011

Regulamentul Institutului
Aplicatie Invatamant la Distanta
Universitatea Al. I. Cuza, Iasi
Contacte Facultati
Acces e-mail pe uaic.ro
Download prezentare IEC
Revista presei
Tutorial

Cauta


Numar de vizitatori: 671696
Pagini vizitate: 10016890
Acces: 29.05.2008 / 09:45
IEC>Cauta>

UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA” IASI
Institutul de Educatie Continua/Lifelong Learning Institute

Strategii de educatie nonformala


Index
Descrierea
Necesitatea
Scopul si obiectivele
Competente specifice vizate
Curricula programului
Detaliere tematica
Discipline obligatorii:
 1. Educatia pentru comunitate
 2. Managementul activitatilor educative nonformale
 3. Strategii educationale centrate pe elev
Discipline optionale:
 1. Metode ale educatiei pentru cetatenie activa
 2. Scoala de dincolo de scoala. Design-ul, coordonarea si valorificarea activitatilor tip tabara
 3. Elemente de marketing personal si voluntariat.
Materiale, Metode si Mijloace
Resurse umane
Strategii folosite
Forme si modalitati de evaluare


Denumirea programului:

     Strategii de educatie nonformala

Categoria de program:

     program de perfectionare datorat reformei, conf. Art. 33, alin. (2) din legea 128/1997; program de formare continua in completarea actiunilor de asistare a profesorilor pentru aplicarea noii programe de Consiliere si Orientare

Tipul de program:

     modul lung - 89 de ore / 25 credite profesionale transferabile;

Forma de învatamânt:

     zi

Grupul tinta:

     - consilieri scolari;
     - profesori diriginti;
     - învatatori/institutori.

--- Înapoi la Index ---Necesitatea programului

     Pornim de la diferenta dintre educatia formala si cea nonformala - data nu de finalitati, în mod explicit, cât de raspunsul la întrebarea „cum?”.
     In cautarea acestui raspuns ne vom axa, in deosebi, pe Modulul Comunicarea si abilitati sociale din aria curiculara Consiliere si orientare.
     Dorim a se evita formulari de genul „as dori sa lucrez” dar „nu stiu cum”, ce apar adesea la practicieni, atunci cand sarcinile – centrate pe competente – transcend spatiul scolii.
     Analiza de nevoi efectuata pe parcursul anului scolar 2005-2006 (derulata printr-un program de cercetare academica), experienta dobandita intr-un program al MEdC si UNICEF, centrat pe elev – a carui coordonare ne-a fost incredintata noua - precum si accentele impuse de reforma învatamântului românesc au evidentiat oportunitatea conceperii unor programe de formare continua care sa genereze responsabilizarea institutiei scolii pentru utilizarea tuturor formelor de educatie – inclusiv ale educatiei nonformale.
     Programul urmareste abilitarea consilierilor scolari si a profesorilor diriginti în conceperea si derularea activitatilor educative nonformale, ca modalitati esentiale si complementare de realizare a obiectivelor fixate prin programele de formare.
     În realitate, continutul programului vizeaza cel putin doua categorii de beneficiari. Daca vom considera profesorii diriginti si consilierii scolari ca beneficiari directi, atunci nu putem sa uitam beneficiarii indirecti – elevii.
     Pentru ca insertia sociala si cea profesionala sa se produca facil, cu eforturi si costuri emotionale minime, elevul poate fi ajutat sa dispuna de competentele specifice gindirii analitice necesara integrarii sociale, precum si de atitudini si valori personalizate. In acelasi timp, el poate fi stimulat sa-si dovedeasca disponibilitatea de reactie si actiune la schimbarile care intervin in mediul de viata personala si colectiva.
     Abilitatea profesorilor de construi elevilor competente de valorificare maxima a întregului lor potential conform realitatii sociale si culturale, este o prioritate a formarii continue, a perfectionarii stilului propriu de viata si al asumarii unor sarcini profesionale noi.

--- Înapoi la Index ---Scopul programului

     Dobândirea unei reprezentari corecte asupra articularii educatiei formale cu cea nonformala;
     Abilitarea în proiectarea si coordonarea optima a activitatilor de tip nonformal.
     Valorificarea optima a resurselor si strategiilor educogene ale societatii.

Obiectivele programului

     Abordarea strategiilor de educatie nonformala dintr-o perspectiva integratoare în procesul de formare continua a cadrelor didactice.
     Identificarea oportunitatilor sociale si culturale de realizare a educatiei elevilor.
     Insusirea si valorificarea strategiilor utile mediului de învatare socio-culturala.
     Intelegerea si acceptarea educatiei nonformale ca parte inseparabila în procesul de învatare activa, autoresponsabilizatoare.

--- Înapoi la Index ---Competente specifice vizate prin obiectivele propuse:

     I.Competente metodologice:

 1. Operationalizarea conceptului de „educatie nonformala”.
 2. Aplicarea creativa a strategiilor de educatie nonformala si a metodelor de evaluare în concordanta cu scopul si tipul activitatii educative.
 3. Disponibiltatea pentru restructurarea tehnicilor psihopedagogice prin introducerea de elemente de tip inovativ.
 4. Valorificarea resurselor educationale implicate (materiale, umane) în eficientizarea activitatilor educative.
     II.Competente de comunicare si relationare:
 1. Adaptarea limbajelori, metodelor si tehnicilor de interrelationare la particularitatile grupului si mesajului oferit catre elevi.
 2. Adoptarea unor tehnici de animare a grupului în scopul desfasurarii optime a procesului educativ.
 3. Dobândirea deprinderilor de lucru în grup.
 4. Solutionarea situatiilor conflictuale, în urma investigarii, prin mediere si negociere, în vederea asigurarii unui climat de încredere si responsabilitate asupra propriului proces de învatare/dezvoltare.
     III. Competente psihosociale:
 1. Aplicarea si valorizarea metodelor de cunoastere si activizare a elevilor.
 2. Crearea unor strategii eficiente de relationare pe axa scoala-familie-comunitate.
 3. Construirea si adoptarea unei conduite autoreflexive si de autoresponsabilizare profesionala.
     IV. Competente de evaluare
 1. Elaborarea criteriilor de evaluare a activitatii didactice/de consiliere;
 2. Utilizarea strategiilor de acceptare/valorizare a educatiei nonformale de catre elev;
 3. 3. Valorizarea contextelor sociale de învatare.

--- Înapoi la Index ---Curricula programului:

     Discipline obligatorii:

 1. Educatia pentru comunitate
 2. Managementul activitatilor educative nonformale
 3. Strategii educationale centrate pe elev.
     Discipline optionale:
 1. Metode ale educatiei pentru cetatenie activa.
 2. Scoala de dincolo de scoala. Design-ul, coordonarea si valorificarea activitatilor tip tabara
 3. Elemente de marketing personal si voluntariat.

PLAN DE INVATAMANT

Nr.
Crt.
Categorii de disciplineOre
total
Ore
curs
Ore
aplicatii
practice
Ore
evaluare
Nr.
credite
IObligatorii - Total6922416
1Educatia pentru comunitate237142
2Strategii educationale centrate pe elev237142
3Managementul activitatilor educative nonformale238132
IIDiscipline optionale total206122
1Metode ale educatiei pentru cetatenie activa206122
2Scoala de dincolo de scoala. Design-ul, coordonarea si valorificarea activitatilor tip tabara206122
3Elemente de marketing personal si voluntariat.206122

--- Înapoi la Index ---Detaliere tematica


Disciplina obligatorie:
     Managementul activitatilor educative nonformale

Scopul disciplinei:

 1. formarea capacitatilor necesare elaborarii unor programe de invatare nonformala
Competente vizate prin dezvoltarea acestei discipline
 1. identificarea nevoii de performanta in proiectarea, coordonarea si evaluarea activitatilor de tip nonformal;
 2. abilitati de analiza a situatiilor de invatare;
 3. abilitati de a proiecta si sustine derularea unui program educativ nonformal;
Obiective urmarite de aceasta disciplina
 1. dezvoltarea capacitatii de a identifica variabilele unei situatii educative nonformale;
 2. dezvoltarea abilitatii de analiza educationala ca punct de plecare in conceperea unei activitati nonformale ;
 3. dezvoltarea prin exercitiu a deprinderilor de aplica si monitoriza un program educativ
Total ore alocate: 23, din care
 1. Curs: 8
 2. Aplicatii: 13
 3. Evaluare: 2
Nr.
Crt.
Teme, curs si aplicatiiNr. ore
1Managementul programelor de formare centrate pe invatarea activa/interactiva

Tehnici de autoinvatare si implicare:
 1. la cerere;
 2. in situatii neutre;
 3. in situatii de refuz din partea celorlalti;
2C

1A
2Strategii de auto-organizare, organizare, proiectare/planificare a activitatilor.

Identificarea resurselor ; identificarea partenerilor ; sintetizarea unor finalitati adecvate ; proiectare/planificare a activitatilor
1C

2A
3Strategii de educatie nonformala. Forme de organizare, metode, tehnologii.

Proiectarea activitatilor nonformale.
Mijloace ale invatarii in nonformal.
Noile tehnologii educationale – premisa de afirmare continua a nonformalului.
2C

4A
4Asigurarea calitatii interventiilor educationale nonformale.

Identificarea si managerierea resurselor spatiului nonformal.
1C

2A
5Standarde si criterii de realizare a finalitatilor in educatia nonformala.

Principii de elaborare a standardelor in nonformal. Studii de caz.
1C

2A
6Repere de realizare a unui pachet educational/tematici diferite.

Exemple centrate pe interesul subiectilor/posibilitatile formatorului.
1C

2A

--- Inapoi la planul de invatamant ---Disciplina obligatorie:
     Strategii educationale centrate pe elev

Scopul disciplinei:
 1. promovarea strategiilor de lucru centrate pe caracteristicile si necesitatile principalilor actori implicati, respectiv elevii;
Competente vizate prin obiectivele propuse
 1. operationalizarea conceptului de « strategie educationala centrata pe elev »;
 2. intelegera si aplicarea principiilor de invatare activa;
 3. utilizarea eficienta a tehnicilor si metodelor de centrare pe elev a invatarii;
 4. capacitatea de a valorifica rezultatele activitatilor educative diferentiate;
Obiective urmarite de aceasta disciplina:
 1. identificarea si constientizarea aspectului formativ al activitatilor care au ca finalitate dezvoltarea personala a tinerilor;
 2. dezvoltarea abilitatilor de a selecta strategiile adecvate nevoilor participantilor la actul educativ;
 3. abilitarea cursantilor in identificarea si aplicarea strategiilor de invatare centrate pe cel care invata
Nr. total ore alocate: 23, din care
 1. Curs: 7
 2. Aplicatii 14
 3. Evaluare: 2
Nr.
Crt.
TemeNr. ore
1Stiluri de invatare.

Stilul de invatare al beneficiarilor procesului educativ.
Stilul personal al specialistului in cadrul procesului educational.
2C

2A
2Conceptul de invatare activa. Invatarea centrata pe cel care invata

Aspecte teoretice – elemente de aplicabilitate.
2C

2A
3Relatia dintre creativitate si demersul educativ centrat pe elev.

Tehnici creative.
 1. pentru profesori;
 2. pentru elevi
1C

4A
4Metode si tehnici de invatare activa/interactiva.

Invatare individuala, pe grupe, frontala
metoda invatarii reciproce; metoda Jigsaw (Mozaicul); metoda invatarii pe grupe mici – STAD (Student Teams Achievement Division); metoda turnirurilor intre echipe – TGT (Teams Games Tournaments); metoda piramidei; harta cognitiva/harta conceptuala; “Scheletul de peste” tehnica florii de nufar; panza de paiajen; metoda R.A.I.; cartonasele luminoase; brainstorming (varianta de baza a metodei); phillips 6-6; tehnica acvariului s.a.
2C

6A

--- Inapoi la planul de invatamant ---Disciplina obligatorie:
     Educatia pentru comunitate

Scopul disciplinei:
 1. analiza resurselor din mediul apropiat si valorificarea experientei de viata in cadrul educatiei nonformale
Competente vizate prin obiectivele propuse
 1. abilitatea participantilor in a-si organiza propriul proces de invatare valorificand diverse tipuri de resurse;
 2. cunoasterea si abilitarea in utilizarea tehnicilor de comunicare eficienta ;
 3. abilitarea participantilor pentru a-si valorifica experienta personala in construirea unor atitudini deschise si responsabile;
Obiective urmarite de aceasta disciplina:
 1. identificarea modelului de invatare experientiala ;
 2. dezvoltarea unei atitudini deschise fata de experiential ca model de invatare;
 3. exemplificarea modelului invatarii experientiale prin propuneri de activitati caracteristice activitatilor nonformale;
 4. identificarea unor modalitati diverse de comunicare;
 5. insusirea unor tehnici de comunicare eficienta (de medierea situatiilor de criza, de ascultare activa);
 6. operationalizarea elementelor de comportament verbal/nonverbal ca si componente esentiale in activitatea unui grup ;
 7. dezvoltarea abilitatilor de identificare, analiza si valorificare a resurselor informationale cu care venim in contact ;
 8. identificarea unor modalitati de reactie multiple in fata unor situatii dificile ;
 9. dezvoltarea unor capacitati de a face fata in mod constructiv in fata unor evenimente neprevazute/dificile ;
Nr. total ore alocate: 23, din care
 1. Curs: 7
 2. Aplicatii 14
 3. Evaluare: 2
Nr.
Crt.
Teme, curs si aplicatiiNr. ore
1Invatarea experientiala

Tehnici de transfer a deprinderilor dobandite in contexte variate.
1C

2A
2Adaptare pe plan social. Tehnici de comunicare/ascultare activa/feed-back.
Conflicte. Strategii de facilitare si relationare.
Competente de rezolvare a situatiilor conflictuale.

Modalitati de relationare pe plan social situatii particulare:
 1. afirmarea/respectarea identitatii, diversitatii ;
 2. depasirea stereotipurilor, prejudecatilor, discriminarilor;
Strategii de asumare/inducere a atitudinii responsabile.
Strategii de marketing/reusita personala.
Strategii privind dezvoltarea abilitatilor de viata independenta
 1. tehnici de supravietuire - in situatii limita ;
 2. asumarea riscurilor etc.;
3C

5A
3Analiza mediului social si a influentelor acestuia.
Abilitati de analiza a mediului si a influentelor acestuia .

Abilitati de investigare/identificare surse de informare.
Tehnici de informare.
Tipuri de furnizori de servicii/informatii.
Analiza/valorificarea informatiilor.
2C

5A
4Comunitatea ca resursa educationala. Identificarea nevoilor de educatia nonformala

Contexte si institutii de invatare nonformala.
Identificarea si managerierea resurselor spatiului nonformal
1C

2A

--- Inapoi la planul de invatamant ---Disciplina optionala:
     Metode ale educatiei pentru cetatenie activa

Scopul disciplinei:
 1. abilitarea cursantilor în aplicarea adecvata a metodelor alternative de învatare activa si de evaluare formativa în activitatile cu elevii;
Competente vizate prin obiectivele propuse
 1. utilizarea adecvata a conceptelor teoriilor moderne ale educatiei;
 2. corelarea continuturilor învatarii cu competente de tip functional;
 3. aplicarea creativa a noilor strategii didactice în educatia civica a elevilor;
 4. adecvarea continuturilor si strategiilor didactice la interesele si preocuparile elevilor;
 5. realizarea unor proiecte de dezvoltare comunitara în parteneriat - al scolii cu familia si comunitatea;
 6. elaborarea instrumentelor de evaluare în functie de finalitati si particularitatile individuale/de grup.
Obiective urmarite de aceasta disciplina:
 1. exersarea de catre cadrele didactice a abilitatilor de a adecva situatiile de invatare, continuturile si resursele educationale la particularitatile individuale si de grup ale elevilor
 2. abilitarea cursantilor în valorificarea adecvata a metodelor si tehnicilor alternative de cunoastere si activizare a elevilor;
 3. dezvoltarea deprinderilor cursantilor de a incuraja autonomia intelectuala a elevilor, spiritul de initiativa si de colaborare;
 4. încurajarea unei atitudini favorabile implicarii elevilor în luarea si influentarea deciziilor în scoala (tehnici de lucru cu consiliul elevilor si alte forme);
 5. identificarea metodelor si strategiilor adecvate formarii la elevi a unor comportamente activ- participative prin activitati formale si nonformale;
 6. dezvoltarea capacitatii de a utiliza în mod creator diferite tehnici de lucru cu grupe de elevi;
 7. formarea si exersarea competentelor în utilizarea metodelor alternative de evaluare a activitatilor nonformale;
 8. stimularea motivatiei cursantilor de a utiliza noile tehnologii informationale în proiectarea si derularea activitatilor cu elevii.
Nr. total ore alocate: 20, din care
 1. Curs: 6
 2. Aplicatii 12
 3. Evaluare: 2
Nr.
Crt.
TemeNr. ore
1Concepte si teorii în stiintele educatiei: abordari interdisciplinare, teorii ale învatarii, noile educatii în “societatea cunoasterii”, învatarea la adulti.

Teorii ale învatarii, noile educatii în “societatea cunoasterii”.
2C

2A
2Strategii educative inovative. Metode alternative (moderne) de predare-învatare-evaluare.

Aplicatii ale metodelor de dezvoltare a gândirii reflective

Cai de cunoastere a interlocutorului:
 1. Datul mainii;
 2. Cum privim pe celalalt;
 3. Sondarea interlocutorului (starii acestuia);
 4. Exprimarea emotiilor;
 5. etc.;
2C

1A

2A
3Optimizarea raportului dintre metodele traditionale si cele alternative în educatie. Metode alternative (moderne) de predare-învatare-evaluare 2.

Aplicatii ale metodelor de dezvoltare a creativitatii si de învatare colaborativa.

Optimizarea raportului dintre metodele traditionale si cele alternative în educatie. Proiectarea la nivel micro-.
1C

3A

2A
4Metode alternative de evaluare.

Metode alternative de evaluare. Aplicatii.
1C

2A

--- Inapoi la planul de invatamant ---Disciplina optionala:
     Scoala de dincolo de scoala. Design-ul, coordonarea si valorificarea activitatilor tip tabara

Scopul disciplinei:
 1. promovarea si valorificarea activitatilor educative nonformale intr-un context specific;
Competente vizate prin obiectivele propuse
 1. identificarea si valorificarea resurselor de invatare din mediul apropiat de catre factorii abilitati in acest sens;
 2. recunoasterea/identificarea nevoii de dezvoltare a beneficiarilor procesului educativ;
 3. realism in identificarea nevoii permanente de dezvoltare;
Obiective urmarite de aceasta disciplina:
 1. formarea capacitatii de a identifica parteneri in vederea derularii activitatilor tip tabara;
 2. construirea disponibilitatii de a proiecta, coordona si monitoriza activitati nonformale tip tabara;
 3. dezvoltarea de abilitati si deprinderi comportamentale care faciliteaza organizarea de activitari educative nonformale intr-un context specific;
 4. abilitarea in managementul activitatii educative tip tabara
Nr. total ore alocate: 20, din care
 1. Curs: 6
 2. Aplicatii 12
 3. Evaluare: 2
Nr.
Crt.
TemeNr. ore
1Problematica lumii contemporane – imperative al educatiei.

Sursele educatiei nonformale. Mediul natural. Mediul scolar. Mediul familial. Mediul comunitar.
2C

4A
2Managementul activitatilor tip tabara : elemente de marketing, organizarea programului dupa specificul sau tema activitatii, promovarea de parteneriate.

Elemente de motivare a participantilor, de monitorizare a activitatii; evaluarea rezultatelor efectuata de categorii diverse de beneficiari: elevi, parinti, parteneri
2C

4A
3Tehnici de analiza a informatiilor dobandite.

Acumulari posibile.
 1. In timpul intalnirilor;
 2. La sfarsitul zilei;
 3. Periodic;
 4. Dupa un timp, atunci cand (ni) se impune
2C

4A

--- Inapoi la planul de invatamant ---Disciplina optionala:
     Elemente de marketing personal si voluntariat.

Scopul disciplinei:
 1. abilitarea practicienilor in a realiza activitati privind dezvoltarea personala a elevilor;
Competente vizate prin obiectivele propuse
 1. abilitati de a derula activitati care sa favorizeze adaptarea sociala a elevilor;
 2. abilitati de aplicare si adaptare orginala a strategiilor centrate pe elev;
Obiective urmarite de aceasta disciplina:
 1. cunoasterea tehnicilorde autocunoastere/autoevaluare;
 2. constientizarea aspectului formativ al activitatilor care au ca finalitate dezvoltarea personala a tinerilor;
 3. dezvoltarea unei atitudini deschise fata de activitatea de informare continua, educatia permanenta sau educatia in afara scolii;
 4. dezvoltarea de abilitati si deprinderi comportamentale care faciliteaza o mai buna adaptare pe plan social;
Nr. total ore alocate: 20, din care
 1. Curs: 6
 2. Aplicatii 12
 3. Evaluare: 2
Nr.
Crt.
TemeNr. ore
1Managementul activitatilor de autocunoastere/intercunoastere.

Imaginea de sine, identificarea si gestionarea resurselor personale, stabilirea relatiilor interpersonale, empatie, gestionare emotii, asertivitate;
2C

4A
2Managementul activitatilor de afirmare personala.

Cai de confirmare a succesului pe plan personal/ scolar/ social/ professional.
2C

4A
3Dezvoltarea competentelor de lider. Caracteristici lideri. Tipuri de lideri. Relatia lider – grup. Tipuri de relatii.

 1. Valorizarea comunicarii si a relationarii in activitatea unui grup/echipe;
 2. Rolul liderului in activitati nonformale;
 3. Relatia voluntariat – dezvoltarea abilitatilor de lider
2C

4A

--- Inapoi la planul de invatamant ---Materiale si mijloace
Suporturi de curs pt fiecare participant, markere, flipchart, foi flipchart, folii de retroproiector, fise de lucru si texte xerox, camera video, casete video, televizor, video, videoproiector pt. Suportul Powerpoint

Metodologia utilizata  valorifica strategii educationale euristice combinand tehnici de dezvoltare a gandirii critice cu metode creative si cele specifice invatarii experientiale

Metode si instrumente de evaluare
 1. portofoliu;
 2. fisa pentru observarea sistematica a activitatii si a comportamentului cursantilor
 3. teste de interevaluare
 4. eseu autoevaluativ
 5. chestionar de evaluare a activitatii (anexa)
Nota:
prezentarea suportului de curs cuprinde atât detalierea aspectelor teoretice, cât si textele de lucru si sugestii pentru activitatile aplicative, care sa faciliteze transferul în practica.

--- Înapoi la Index ---Resurse umane implicate în program:
 1. Responsabil program: Prof. univ.dr. Laurentiu Soitu, director al IEC
 2. Echipa de formatori:
  Prof. univ.dr. Laurentiu Soitu
  Prof.univ.dr. Ana Constantin
  Prof.drd. Rodica Cherciu
  Conf. dr. Liliana Stan
  Conf. dr. Alois Ghergut
  Lect. dr. Simona Butnaru
  Lect. drd. Elena Seghedin
  Lect. dr. Georgeta Diac
  Lect. drd. Stefania Bejan
  Prep. drd. Roxana Criu
  Lista formatorilor este completata prin contractele de parteneriat realizate cu Universitati si CCD-uri din tara.
 3. Echipa administrativa:
  Secretar: asist. cercetare Oana Beldianu
In fiecare loc, echipa programului se va intregi cu un formator al CCD partener si un responsabil cu asistenta tehnica.

--- Înapoi la Index ---Strategii de formare utilizate:
Vor fi utilizate strategii educationale de tip euristic valorificând valentele urmatoarelor metode si tehnici: expunere cu oponent; studiu de caz; controversa academica; variante diverse ale dezbaterii; recenzia prin rotatie; tehnica Mozaic; linia valorica.

--- Înapoi la Index ---Forme si modalitati de evaluare curenta/pe parcurs:
- autoevaluarea;
- autoevaluarea de grup;
- inter-evaluare;
- fise de iesire per activitate de curs si aplicatii;
- interviul în trei trepte;
- „jurnalul zilei”.

Fisa de evaluare per activitate.
Evaluare finala:
 1. portofoliul si sustinerea acestuia (40 puncte );
 2. conceperea si sustinerea unei activitati de tip nonformal (60 puncte acumulate din analiza fiselor de evaluare formatori-20, inter-evaluare colegi-20 si autoevaluare - 20) (evaluare formativa tip follow-up).

INSTRUMENTELE DE EVALUARE VOR FI UTILIZATE PENTRU FIECARE DINTRE ACTIVITATILE PROPUSE – ATAT IN EVALUAREA CURENTA CAT SI IN CEA FINALA.

--- Înapoi la Index --- 
Copyright IEC - UAIC. Administrat de MEDIAEC. Optimizat pentru Internet Explorer, rezolutie 1024x768
Actualizat: 13.11.2012