Administrat de MEDIAEC
©2017 UAIC
Iaşi, România - 25-27 Aprilie 2018
Chişinău, Republica Moldova - 27-28 Aprilie 2018

Perioada de înscriere a fost extinsă până la data de 20 octombrie 2017! Verificaţi pagina "Date importante"!

Conferinţa Internaţională de Educaţie a Adulţilor este un forum al schimburilor de informaţii din domeniul ştiinţific, practic şi legislativ, prezentând rezultate ale cercetărilor din sfera educaţiei continue şi a adulţilor.
Lucrările selectate de comitetul ştiinţific vor fi incluse în volumul conferinţei ISI Proceedings.
Celelalte lucrări vor fi publicate într-un volum ISBN.
Announced Keynote speakers

Limbile oficiale ale conferinţei sunt româna şi engleza. Abstractul şi articolele vor fi redactate exclusiv în limba engleză.


CIEA 2018
ORGANIZATORI: Consortiul UNIVERSITARIA si IACEHOF - International Adult and Continuing Education Hall of Fame

PARTENERI: