Administrat de MEDIAEC
©2017 UAIC
Iaşi, România - 25-27 Aprilie 2018
Chişinău, Republica Moldova - 27-28 Aprilie 2018

Many thanks to all partners and participants of the 5th Edition of the CIEA! We invite you to visit the Photo Gallery!

Conferinţa Internaţională de Educaţie a Adulţilor este un forum al schimburilor de informaţii din domeniul ştiinţific, practic şi legislativ, prezentând rezultate ale cercetărilor din sfera educaţiei continue şi a adulţilor.
Lucrările selectate de comitetul ştiinţific vor fi incluse în volumul conferinţei ISI Proceedings.
Celelalte lucrări vor apărea într-o publicaţie indexată în baze de date internaționale.
Announced Keynote speakers

Limbile oficiale ale conferinţei sunt româna şi engleza. Abstractul şi articolele vor fi redactate exclusiv în limba engleză.


CIEA 2018
ORGANIZATORI: Consortiul UNIVERSITARIA si IACEHOF - International Adult and Continuing Education Hall of Fame

PARTENERI: