International Adult and Continuing Education
Hall of Fame
at the University of Oklahoma Outreach, USAAdministrat de MEDIAEC
©2013 UAIC
27 - 30 Aprilie 2014
Iaşi, România
Conferinţa Internaţională de Educaţie a Adulţilor este un forum al schimburilor de informaţii din domeniul
ştiinţific, practic şi legislativ, prezentând rezultate ale cercetărilor din sfera educaţiei continue şi a adulţilor.
Lucrările selectate de comitetul ştiinţific vor fi incluse în volumul conferinţei ISI Proceedings
Keynote speakers anunţaţi

Sturla Bjerkaker, The Norwegian Association for Adult Learning, NORVEGIA
Prof. Dr. Chris Duke, Centre for European Studies, RMIT, AUSTRALIA
Per Paludan Hansen, EAEA President, Denmark
Prof. dr. John A. Henschke, Lindenwood University, USA
Prof. Dr. Heribert Hinzen, Institute for International Cooperation of the German Adult Education Association IIZ/DVV
Prof. Dr. Vasile Işan, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, RO
Prof. Dr. Romiţă Iucu, Universitatea din Bucureşti, RO
Dr. Hideki Maruyama, National Institute for Educational Policy Research (NIER), Japonia
Prof. Dr. Ekkehard Nuissl von Rein, Deutsches Institut für Erwachsenenbildung - German Institute for Adult Education
Prof. Dr. Michael Osborne, University of Glasgow, SCOTIA, UK
Dr. James P. Pappas, Executive Director, International Adult and Continuing Education Hall of Fame
Acad. Prof. Dr. Ioan Aurel Pop, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, RO
Prof. Dr. Fred M. Schied, Pennsylvania State University, USA
Prof. Dr. Constantin Schifirnet, Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, Bucuresti, RO
Dr. André Schläfli, SVEB - Schweizerischer Verband für Weiterbildung, Zürich
Prof. Dr. Laurenţiu Şoitu, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, RO
În cadrul evenimentului se vor desfăşura:
International Adult and Continuing Education Hall of Fame. Includerea noilor membri. Clasa 2014: 29 Aprilie 2014
Integration Program of School Dropouts, Symposium [LLP-LdV/PAR/2012/RO/133]: 28- 29 Aprilie 2014
Consorţiu doctoral: 30 Aprilie 2014
Limbile oficiale ale conferinţei sunt româna şi engleza
Abstractul şi articolele vor fi redactate exclusiv în limba engleză.
Burse pentru doctoranzi
Conferinţa Internaţională de Educaţie a Adulţilor oferă trei burse în valoare de 150 Euro pentru lucrările doctoranzilor. Vor fi premiate trei dintre cele mai bune lucrări ştiinţifice.
ORGANIZATORI: Consortiul UNIVERSITARIA si IACEHOF - International Adult and Continuing Education Hall of Fame


PARTENERI:
All participants are required to bring the presentations on memory stick.

Taxa de publicare ISI 50 Euro/articol

If you want to see some recordings of CIEA IV sessions please click on next link: Eucational and Research Tube

Pictures from CIEA IV Sessions: click here