International Adult and Continuing Education
Hall of Fame
at the University of Oklahoma Outreach, USAAdministrat de MEDIAEC
©2013 UAIC
27 - 30 Aprilie 2014
Iaşi, România
CONDIŢII DE REDACTARE
Vă rugăm să utilizaţi acest template, EN_template_CIEA_2014, pentru forma finală a articolului (maximum 7 pagini). Un autor poate participa cu maximum două lucrări.
Pentru mai multe informaţii consultaţi şi Guide for Authors.
Rezumatele prezentărilor susţinute oral, traduse în limba engleză, vor fi publicate în Documentul conferinţei.
Lucrările selectate de revizori vor fi publicate în volumul conferinţei ISI Proceedings.
Cetăţenii Uniunii Europene pot obţine finanţare prin Lifelong Learning Programme - Agenţiile Naţionale, pentru a participa la activităţile conferinţei.