International Adult and Continuing Education
Hall of Fame
at the University of Oklahoma Outreach, USAAdministrat de MEDIAEC
©2013 UAIC
27 - 30 Aprilie 2014
Iaşi, România
Date importante
A IV-a Conferinţă Internaţională de Educaţie a Adulţilor
Simpozionul International Adult and Continuing Education Hall of Fame (IACEHOF)
Conferinţa va facilita, pentru o parte dintre participanţi, susţinerea de comunicări prin sistemul de videoconferinţe.
Notă: Participanţii vor respecta termenele anunţate.
Pentru alte informaţii: conferinta.internationala@uaic.ro.