Apel

SECŢIUNI:

  • Manualul digital
  • Soft didactic şi educațional
  • Platforme de învățare
  • Auxiliare digitale

GRUP ŢINTĂ:

  • Profesori din învățământul primar, gimnazial şi liceal, studenți, cercetători, profesori universitari

REZULTATE:

Valorizarea şi valorificarea informațiilor pe această tematică, realizarea unui CD cu ISBN care va cuprinde toate comunicările cu abstract în limba engleză, secvențe demonstrative cu mijloacele de învățământ digitale omologate de Ministerul Educației şi Cercetării şi prezentate la Simpozion.

Crearea unui cadru de cunoaştere interdisciplinară şi acțiune unitară a unor rețele naționale şi internaționale cu preocupări privind utilizarea instrumentelor digitale în preuniversitar şi spațiul academic.

Constituirea premiselor unei manifestări anuale favorabile permanentelor reuniri a specialiştilor din diverse domenii interesate de emergența noilor tehnologii educaționale - NTE.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 8 - 9 mai 2020

LOCUL DE DESFĂŞURARE: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi - Aula Magna "Mihai Eminescu"