Comitet stiintific

 • Prof. univ. emerit dr. Laurențiu Şoitu, Facultatea de Psihologie şi Ştiințe ale Educației Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi - Preşedinte
 • Acad. Dan Cristea, Facultatea de Informatică, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
 • Conf. univ. dr. Ştefan Boncu, Decan, Facultatea de Psihologie şi Ştiințe ale Educației Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
 • Conf. univ. dr. Adrian Iftene, Decan, Facultatea de Informatică, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
 • Prof. dr. Genoveva Farcaş, Inspector Şcolar General, Inspectoratul Şcolar al Județului Iaşi
 • Prof. univ. dr. Hab. Nicoleta Popa, Prodecan Facultatea de Psihologie şi Ştiințe ale Educației Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
 • Prof. univ. dr. Hab. Mariana Momanu, Director Departamentul Ştiințe ale Educației, Facultatea de Psihologie şi Útiințe ale Educației, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
 • Prof. univ. dr. Constantin Cucoş, Director Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic, Facultatea de Psihologie şi Ştiințe ale Educației, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
 • Prof. univ. dr. Carmen Crețu, Facultatea de Psihologie şi Ştiințe ale Educației, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
 • Prof. univ. emerit dr. Ana Constantin, Facultatea de Psihologie şi Útiințe ale Educației, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
 • Prof. univ. dr. Hab. Ciprian Ceobanu, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic, Facultatea de Psihologie şi Útiințe ale Educației, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
 • Conf. univ. dr. Ovidiu Gavrilovici, Facultatea de Psihologie şi Ştiințe ale Educației, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
 • CS II Mihaela Mocanu, Institutul de Cercetări Interdisciplinare, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
 • Lect. univ. dr. Elena Seghedin, Facultatea de Psihologie şi Ştiințe ale Educației, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
 • Lect. univ. dr. Roxana Apostolache, Facultatea de Psihologie şi Ştiințe ale Educației, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
 • Lect. univ. dr. Nicoleta Rogoz, Facultatea de Psihologie şi Ştiințe ale Educației, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
 • Conf. univ. dr. Diana Trandabăț, Facultatea de Informatică, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
 • CS Dr. Mihaela Onofrei, Facultatea de Informatică, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
 • Prof. univ. dr. Mihai Stanciu, Universitatea de Ştiințe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi
 • Conf. univ. dr Mariana Dogaru, Universitatea Politehnică Bucureşti
 • Lect. univ. dr. Carmen Tița, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi
 • Asist. univ. dr. Alina Țicău-Sârghea, Universitatea de Ştiințe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi
 • Prof. dr. Smaranda Chicu, Colegiul Național "Garabet Ibrăileanu" Iaşi