Obiective

Prezentarea actualelor rezultate dobândite de organizatori şi participanți - prin demonstrații generatoare de dialog privind condițiile minime de dotare şi pregătire necesară profesorilor, importanța echipelor interdisciplinare de cercetare şi implementare.

  • Cunoaşterea şi valorizarea manualelor şi auxiliarelor digitale existente, omologate de Ministerul Educației şi Cercetării;
  • Reunirea cât mai multor cercetători, specialişti ai spațiului academic, ai celui preuniversitar şi ai industriilor IT;
  • Analiza coerentă şi permanentă a efectelor imediate, de durată medie şi lungă a digitalizării asupra procesului, a elevilor şi a formării profesorilor;
  • Instituirea unor dezbateri organizate - pe baza cercetărilor, observațiilor şi măsurătorilor obiective – şi anularea unor mituri despre efectele negative ale tabletei asupra copilului, dar şi temperarea entuziasmului nejustificat;
  • Argumentarea - cu dovezi ale cercetărilor longitudinale şi transversale - a nevoii de adaptare a noilor tehnologii la cerințele şcolii, nu invers – aşa cum ni se cere de la apariția digitalizării;
  • Susținerea ideii că şcoala este, prin definiție, motor al societății, nu spațiu de desfacere a unor produse industriale! Nativii digitali au nevoie de însuşirea unor comportamente menite să transforme tehnologia avansată în instrumente de muncă, nu de distracție, divertisment;
  • Analiza condiționărilor impuse de noile mijloace în pregătirea inițială şi continuă a cadrelor didactice şi a procesului instructiv educativ;
  • Prezentarea tendințelor şi sesizarea posibilităților de intervenție directă în utilizarea optimă a noilor mijloace de învățare şi educație.