Comitet de organizare

 • Prof. univ. emerit dr. Laurențiu Şoitu - Facultatea de Psihologie şi Ştiințe ale Educației, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
 • Prof. univ. dr. Hab. Mariana Momanu, Director Departamentul Ştiințe ale Educației, Facultatea de Psihologie şi Útiințe ale Educației, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
 • CS II Mihaela Mocanu, Institutul de Cercetări Interdisciplinare, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
 • Lect. univ. dr. Elena Seghedin, Facultatea de Psihologie şi Ştiințe ale Educației, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
 • Lect. univ. dr. Roxana Apostolache, Facultatea de Psihologie şi Ştiințe ale Educației, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
 • Lect. univ. dr. Nicoleta Rogoz, Facultatea de Psihologie şi Ştiințe ale Educației, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
 • Conf. univ. dr. Diana Trandabăț - Facultatea de Informatică, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
 • CS Dr. Mihaela Onofrei - Facultatea de Informatică, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
 • Prof. Oana Mirela Ichim - Director Şcoala Gimnazială "Titu Maiorescu" Iaşi
 • Inf. Victor Dima - realizatorul Soft Auxiliare şi Platforma Edu Prim
 • Prof. Emanuela Pădurariu - Inspector de specialitate ISJ Iaşi
 • Prof. Ana Maria Cazan, Inspectoratul Şcolar Iaşi
 • Asist. univ. dr. Alina Țicău-Sârghea - Universitatea de Ştiințe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi
 • Lect. univ. dr. Carmen Tița - Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi
 • Prof. dr. Smaranda Chicu - Colegiul Național "Garabet Ibrăileanu" Iaşi
 • Prof. Adriana Mocanu - Şcoala Gimnazială "Titu Maiorescu" Iaşi
 • Prof. Cheptănariu Jenița - Şcoala Gimnazială "Titu Maiorescu" Iaşi
 • Prof. Chirilă Beatrice - Şcoala Gimnazială "Titu Maiorescu" Iaşi
 • Prof. Mara Sînziana Pascu - masterand Facultatea de Psihologie şi Ştiințe ale Educației, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
 • Psih. Monica Macovei, masterand Facultatea de Psihologie şi Ştiințe ale Educației, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
 • Prof. Laura Frenţescu, masterand Facultatea de Psihologie şi Ştiințe ale Educației, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
 • Analist dr. Ovidiu Stofor, Facultatea de Psihologie şi Ştiințe ale Educației, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
 • Ing. Petru-Adrian Istrimschi, Facultatea de Psihologie şi Ştiințe ale Educației, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi