Organizatori

  • Universitatea "Al. I Cuza"
    • Facultatea de Psihologie şi Ştiințe ale Educației
    • Facultatea de Informatică
  • Şcoala Gimnazială "Titu Maiorescu" Iaşi
  • Inspectoratul Şcolar Județean Iaşi

Parteneri

  • Dima IT PFA